Gevangen in de democratie

Donald Trump wint de Amerikaanse presidentsverkiezingen, Groot-Brittanië zegt vaarwel tegen de Europese Unie en mijn drieëntachtigjarige buurman stemt in maart PVV, omdat ‘al die (toegevoegd) Marokkanen zijn oudedag verstoren.’ Wat deze gebeurtenissen verbindt, zij uw verontruste reacties erop. Aan de grondslag van deze politieke drama’s ligt de democratie: voor John, vrachtwagenchauffeur, vader van vier, woonachtig op het platteland van Texas en fanatiek aanhanger van Trump een ware utopie, voor eenieder die enige vorm van onderwijs heeft genoten - hopelijk - een ware nachtmerrie. John begrijpt namelijk niet, dat zo’n muur rondom Mexico niet te realiseren is, terwijl u zich moet tegenhouden uw handpalm niet in uw gezicht te planten bij het lezen van de woordcombinatie ‘democratie’ en ‘utopie’ in de voorgaande zin. 

Westerse democratieën kampen met een legitimiteitsprobleem. Beleidskwesties komen op de keukentafel van laagopgeleide, conservatieve of oudere burgers te liggen, die niet in staat zijn te oordelen over de lange termijn invloed van hun beslissingen of de effecten ervan nooit zullen meemaken. Populisten spelen hier slim op in en gebruiken het domme en naïeve plebs om de macht in handen te krijgen. De hoogopgeleide en jonge elite kan slechts toekijken naar het hen afgenomen recht om volledig te beschikken over hun eigen toekomst.  

Wil dit probleem opgelost worden, dan moet men zich vanzelfsprekend bezighouden met het kiesrecht. In een democratie zoals de gehele westerse beschaving deze kent heeft ieder volwassen en toerekeningsvatbaar individu kiesrecht. Als men de senioren het kiesrecht zou ontnemen, alle laagopgeleiden op dezelfde manier zou benadelen of op z’n minst de stem van een twintigjarige of universitair opgeleide zwaarder zou laten meetellen, zou de bovenstaande kwestie onmiddellijk opgelost zijn. 

Helaas, makkelijker gezegd dan gedaan. We moeten ons eerst bewust worden van het verschil tussen het recht en morele rechtvaardigheid. Het recht is ons opgelegd, universeel en behandelt iedere burger juridisch gelijk. Ingrijpen in het kiesrecht gaat tegen al deze principes van de rechtsstaat in en kan met gemak als discriminatie beschouwd worden. Rechtvaardigheid daarentegen is individueel en subjectief. Aan de constitutie, die een rechtstaat tot een rechtsstaat maakt, kan iedere burger zich vasthouden. Morele waarden verschillen per persoon. En hoewel wij, Nederlandse intelligentsia, de huidige democratie wellicht onrechtvaardig achten zijn noch u, noch ik more equal than others en daar moeten we het mee doen. Welja, tot in maart bij de stembus!

 

Contact

Uw naam
Geen naam

Uw Email
Geen (geldige) email

Bericht
Geen bericht.


Invalid Input

Opening hours

Openings hours
 
Leiden: Elke dag van 11:00 - 17:00
 
The Hague: 
Maandag 12.00-17.00
Dinsdag Closed
Woensdag 12.00-17.00
Donderdag 10.00-17.00
Vrijdag 12.00-16.00
Weekend Closed