Thema-avond: Islam in Nederland

Op woensdagavond 15 oktober werd het inspirerende debat over de Islam in Nederland en de politiek geopend door universitair docent  dr. Welmoet Boender, die oud-woordvoerder van het Contactorgaan moslim en Overheid Yassin El Forkani in een college-tour ging ondervragen over prangende vragen van haar en het publiek. Het werd een levendig debat waarbij er veel openheid kwam vanuit El Forkani over diverse standpunten van het CMO en zijn persoonlijke visie daarop. Ook zijn ervaringen als 4 jaar woordvoeder van het CMO kwamen aan bod.

De introductie van El Forkani maakte duidelijk dat hij toen hij 11 vanuit Nederland naar Marokko vertrok om de Koran te memoriseren. Binnen een aantal jaar was hij hier mee klaar en zocht hij een nieuwe uitdaging. Terug in Nederland leerde hij de Koran anders te interpreteren. Na een veelzijdige carrière begon hij bij het CMO als eerste woordvoerder. Naast zijn woordvoerderschap is hij van huis uit Imam in een Moskee in Zoetermeer.

Het CMO is een koepelorganisatie van 80% van alle moskeeën in Nederland, om zo de moslimgemeenschap te verenigen en een gesprekspartner van de overheid te zijn. Zo adviseert het CMO in beleidskwesties en reageert ze op lokale actuele gebeurtenissen waarbij de Moslim gemeenschap betrokken is en de overheid hierop moet inspelen. Eerst was het een gesubsidieerd orgaan maar toen de subsidie stopte vier jaar geleden werd de organisatie alleen maar effectiever en belangrijker. Het CMO heeft weldegelijk invloed in de politiek, deels ook omdat islamisering de afgelopen decennia een van de belangrijkste punten op de politieke agenda is.

Doordat hij als woordvoerder met het bestuur van het CMO vooruitloopt op de algemene opinie van de Moslimgemeenschap, kan hij soms moeilijk zijn standpunten in zijn moskee verkopen. Uiteindelijk is het zijn taak om de mening en belangen van moslims in Nederland te vertegenwoordigen, ondanks dat hij het hier persoonlijk niet altijd mee eens is. Hij gaf hier ook voorbeelden van, zoals huwelijken tussen neven en nichten. Hij was erg open in zijn standpunten. Bij verschillende media moest hij de algemene standpunten van moslims in Nederland verdedigen, maar dit ging hem niet altijd makkelijk af. Ondanks deze dubbelrol die hem vaak in lastige posities bracht, wil hij ‘de stille meerderheid’ een stem geven. Door zijn openheid en kritische blik, werd het publiek ook enthousiast om op zijn belevingen en meningen te reageren en werd het zo een levendig debat.

Zijn belangrijkste waarde en thema van deze avond waren ‘wederzijds begrip’ en ‘verbinding’. Hij trapt dan wel tegen heilige huisjes aan, maar toch heeft hij geleerd dat vaak mensen niet zozeer de islam willen begrijpen, maar niet in staat zijn het te begrijpen. Hij is dus kritisch op beide vlakken, maar door zijn nuchtere insteek en humor wist hij het publiek goed te amuseren en mee te nemen in het debat. Zo zei hij zelf toen het ging over subsidiëring van zendingswerk: “Ja wij hebben gewoon geluk, er zijn nou eenmaal veel gedetineerden binnen de Islam!” Andere onderwerpen van de avond waren criminalisering van activiteiten van Moskeeën en Moslims, oorzaken van radicalisering in Nederland en ook de buitenlandse financiering van Islamitische stichtingen en moskeeën.

Kortom, de avond was enerverend en inspirerend. Ook omdat er zoveel verschillende visies geïntroduceerd werden en het CMO voor politicologie studenten vrij onbekend was. Juist om studenten op zo’n belangrijk onderwerp te introduceren is essentieel voor het begrip van de hedendaagse samenleving. Onder de begeleiding van mevrouw Boender werd er naast het praktische verhaal ook een theoretisch kader gegeven, waardoor wij ontwikkelingen in de Nederlandse samenleving ook in een wetenschappelijke context konden zien. Een geslaagde avond!

Door Juno Wilbrink & Imme van der Leij
 

Contact

Uw naam
Geen naam

Uw Email
Geen (geldige) email

Bericht
Geen bericht.


Invalid Input

Partners

Independer
 
Witte Autoverzekering
 
Energie vergelijken
 
Autoverzekering
 LOGGGO

 

 

Opening hours

Openings hours
Leiden and The Hague
 
Monday 10:00-17:00
Tuesday* 10:00-14:30
Wednesday 10:00-17:00
Thursday 10:00-17:00
Friday 10:00-17:00
Weekend Closed
 
 * Op Dinsdag heeft het bestuur vanaf 14:30 vergadering
On Tuesday the room is closed due weekly boardmeetings at 14:30