Commissies

SPILlogoEen studievereniging draait om de commissies, zo ook de SPIL. De SPIL biedt de mogelijkheid aan haar leden om binnen de commissies ervaring op te doen naast het dagelijks studeren. Het geeft de mogelijkheid om binnen wat voor een gebied dan ook actief bezig te zijn met de studie. Zo is er niet alleen ruimte om activiteiten te organiseren, of ervaring op te doen met schrijven, maar gaat de SPIL ook internationaal. Welke commissies de vereniging precies rijk is, wat die commissies exact doen en wie die commissies bemannen, vindt u hier.

 
Waarom een commissie doen?
De SPIL is met haar meer dan duizend leden inmiddels één van de grootste studieverenigingen van Leiden en Den Haag. Daarmee is de vereniging direct ook één van de mooiste platformen om je als student te ontwikkelen naast je studie!
Natuurlijk is het van belang om tijdens je studie je academische vaardigheden volledig te ontplooien. Het is echter van minstens even grote waarde om professionele vaardigheden op te doen die je niet direct leert door te studeren. Voor studenten Politicologie en Politicologie – IBO en IRO is de SPIL de ideale omgeving waarin dergelijke extracurriculaire ontwikkeling kan worden gestimuleerd.
 
Wat houdt commissielidmaatschap in?
De SPIL is een vereniging die volledig draaiende wordt gehouden door studenten. Het dagelijkse bestuur ligt in de handen van een groep van acht studenten, die zich een jaar lang inzetten als bestuur van de vereniging. Het bestuur wordt in zijn werkzaamheden ondersteund door commissies. Zij organiseren onder meer inhoudelijke activiteiten, sociale evenementen en studiereizen, en vullen het semiwetenschappelijke tijdschrift Debat met interessante artikelen. In de regel wordt een commissie voorgezeten door een bestuurslid, dat de werkzaamheden van de commissieleden coördineert. Een uitzondering daarop vormen de EersteJaarsWeekend (EJW)-commissie, de Allerjaarsweekend (AJW)-comissie en Lustrum commissie, die een eigen zelfstandige voorzitter kennen.
 
Hoe kom ik in een commissie?
Aan het begin van elk collegejaar organiseert het Bestuur sollicitaties om de leden te selecteren die komend jaar een plek krijgen in de verschillende SPIL-commissies. Uitzonderingen hierop zijn de EJW-Commissie en de AJW-commissie waarvoor de sollicitaties later in het jaar plaatsvinden.  Elk bestuurslid beslist zelf over de sollicitatieprocedure van de commissie(s) die hij in het komende jaar onder zijn hoede heeft. Meestal zal het gaan om een sollicitatiebrief of –gesprek. Meer informatie en data om in de gaten te houden wanneer je plaats wil nemen in een commissie, volgen op deze website en op onze sociale media in de eerste collegeweek na de EL CID in Leiden en de HOPweek in Den Haag!
 

Daarnaast vaardigt de SPIL elk jaar leden af in commissies die in een groter verband gevormd worden, zoals:

  • Politicoloog-in-Perspectief (PiP)-Commissie (Platform voor Politicologen, PvP)

 

Contact

Uw naam
Geen naam

Uw Email
Geen (geldige) email

Bericht
Geen bericht.


Invalid Input

Partners

Independer
 
Autoverzekering vergelijken
 
Energie vergelijken
 
Autoverzekering
  LOGGGO

 

 

Opening hours

Openings hours
Leiden and The Hague
 
Monday 10:00-17:00
Tuesday* 10:00-17:00
Wednesday 10:00-14:30
Thursday 10:00-17:00
Friday 10:00-17:00
Weekend Closed
 
 * Op woensdag heeft het bestuur vanaf 14:30 vergadering
On Wednesday the room is closed due weekly boardmeetings at 14:30