Aanmeldformulier Studievereniging voor Politicologen in Leiden

Geslacht*
Invalid Input

Voorletters*
Ongeldige invoer

Tussenvoegsel
Ongeldige invoer

Achternaam*
Ongeldige invoer

Roepnaam*
Ongeldige invoer

Geboortedatum
/ / Invalid Input

Straatnaam*
Ongeldige invoer

Huisnummer*
Ongeldige invoer

Toevoeging huisnummer
Invalid Input

Postcode*
Ongeldige invoer

Woonplaats*
Ongeldige invoer

Telefoonnummer*
Ongeldige invoer

E-mailadres*
Ongeldige invoer

Studierichting*
Ongeldige invoer

Student*

Invalid Input

IBAN-rekeningnummer*
Ongeldige invoer

Vul hier verplicht je volledige IBAN-rekeningnummer in hoofdletters en zonder spaties.

Hierbij machtig ik de Studievereniging voor Politicologen in Leiden om jaarlijks de contributie á 16 euro af te schrijven van mijn bank- of girorekeningnummer en te storten op rekeningnummer NL61 ABNA 0429 2708 28 (ABN Amro Leiden). De terugboekingstermijn voor deze machtiging bedraagt dertig kalenderdagen. Deze regeling geldt tot opzegging van lidmaatschap. Opzegging dient te geschieden twee weken voor aanvang van het nieuwe jaar.
Akkoord met *
Invalid Input

Akkoord met*
Invalid Input

Akkoord met*

 

Contact

Uw naam
Geen naam

Uw Email
Geen (geldige) email

Bericht
Geen bericht.


Invalid Input

Partners

Independer
 
Witte Autoverzekering
 
Energie vergelijken
 
Autoverzekering
 LOGGGO

 

 

Opening hours

Openings hours
Leiden:
Maandag t/m vrijdag*:  10:45 - 15:15
 
The Hague: 
Maandag 10:45-15:15
Dinsdag 10:45-15:15
Woensdag 10.45-15.15
Donderdag 10.45-13:00
Vrijdag 10.45-15:15
Weekend Closed
 * Op donderdag heeft het bestuur vanaf 13:00 vergadering
On Thursdays the room is closed due weekly boardmeetings at 13:00