Aanmeldformulier Studievereniging voor Politicologen in Leiden

Geslacht*
Invalid Input

Voorletters*
Ongeldige invoer

Tussenvoegsel
Ongeldige invoer

Achternaam*
Ongeldige invoer

Roepnaam*
Ongeldige invoer

Geboortedatum*
- -Ongeldige invoer

Straatnaam*
Ongeldige invoer

Huisnummer*
Ongeldige invoer

Toevoeging huisnummer
Invalid Input

Postcode*
Ongeldige invoer

Woonplaats*
Ongeldige invoer

Telefoonnummer*
Ongeldige invoer

E-mailadres*
Ongeldige invoer

Studierichting*
Ongeldige invoer

Student*

Invalid Input

IBAN-rekeningnummer*
Ongeldige invoer

Vul hier verplicht je volledige IBAN-rekeningnummer in hoofdletters en zonder spaties.

Hierbij machtig ik de Studievereniging voor Politicologen in Leiden om jaarlijks de contributie á 16 euro af te schrijven van mijn bank- of girorekeningnummer en te storten op rekeningnummer NL61 ABNA 0429 2708 28 (ABN Amro Leiden). De terugboekingstermijn voor deze machtiging bedraagt dertig kalenderdagen. Deze regeling geldt tot opzegging van lidmaatschap. Opzegging dient te geschieden twee weken voor aanvang van het nieuwe jaar.
Akkoord: *
Invalid Input

 

Contact

Uw naam
Geen naam

Uw Email
Geen (geldige) email

Bericht
Geen bericht.


Invalid Input

Opening hours

Openings hours
 
Leiden: Elke dag van 11:00 - 17:00
 
The Hague: 
Maandag 12.00-17.00
Dinsdag Closed
Woensdag 12.00-17.00
Donderdag 10.00-17.00
Vrijdag 12.00-16.00
Weekend Closed