Over SPIL

Studievereniging voor Politicologen in Leiden
De SPIL is de studievereniging voor studenten Politicologie en Politicologie – Internationale Betrekkingen en Organisaties en International Relations and Organisations (Den Haag) aan de Universiteit Leiden. Met haar meer dan duizend leden is de SPIL inmiddels een van de grootste studieverenigingen van Leiden en Den Haag. Voor hen organiseert de SPIL al sinds haar oprichting in 1981 zowel sociale evenementen als activiteiten die academische verdieping bieden. Daarnaast vormt de SPIL een platform waar studenten hun professionele vaardigheden kunnen versterken in commissies of bestuur, en waar ze inspiratie opdoen voor hun latere loopbaan als Politicoloog. Als lid van de SPIL profiteer je van al deze mogelijkheden en ontvang je bovendien een fixe korting op je studieboeken – en dit alles voor een contributie van slechts 16 euro per jaar.
 
Maar het SPIL-netwerk houdt niet op bij Leiden en Den Haag alleen: de vereniging is zowel op nationaal als internationaal niveau aangesloten bij platformen van studenten Politieke Wetenschap.
 
PvP
Ten eerste maakt de SPIL onderdeel uit van het verband van Nederlandse studieverenigingen voor Politicologie, genaamd het Platform voor Politicologen (PvP). Naast de voorzitter van de SPIL, zetelen hierin de voorzitters van de verenigingen Machiavelli (UvA), EOS (VU) en ismus (RU Nijmegen). Het PvP stelt jaarlijks een commissie aan die een landelijk politicologisch congres organiseert, genaamd Politicoloog in Perspectief (PiP). Het PvP is in 2013 opgericht en zal in de toekomst op nationaal niveau een groeiend aantal activiteiten voor studenten Politicologie organiseren en coördineren.
Klik hier voor meer informatie.
 
IAPSS
Ten tweede is de SPIL één van de founding fathersvan het internationale platform voor studenten Politieke Wetenschap, de International Association for Political Science Students (IAPSS). Na haar oprichting in 1998 is IAPSS uitgegroeid tot een bloeiende organisatie die duizenden Politicologiestudenten van over de hele wereld met elkaar verbindt en laat profiteren van talloze mogelijkheden tot academische verdieping. De SPIL, als IAPSS’ grootste lidvereniging, stelt elk halfjaar een groep leden in staat om de SPIL te vertegenwoordigen op de tweejaarlijkse General Assembly van IAPSS. Verder staat het aan alle SPIL-leden vrij om zich als individueel lid aan te sluiten bij IAPSS. Als individueel lid heb je toegang tot alle internationale academische congressen, study trips en summer schools die IAPSS organiseert. Ben je benieuwd naar dit internationale netwerk van studenten Politicologie? Ga dan mee naar een van de twee jaarlijkse congressen.
Kijk hier voor meer informatie.
 

Contact

Uw naam
Geen naam

Uw Email
Geen (geldige) email

Bericht
Geen bericht.


Invalid Input

Opening hours

Openings hours
 
Leiden: Elke dag van 11:00 - 17:00
 
The Hague: 
Maandag 12.00-17.00
Dinsdag Closed
Woensdag 12.00-17.00
Donderdag 10.00-17.00
Vrijdag 12.00-16.00
Weekend Closed