Onze gezondheid staat op het spel

De Nederlandse vaccinatiegraad daalt al een aantal jaren op rij. Als deze trend zich voortzet kan het leiden tot grote gevolgen voor de volksgezondheid. Hoe groot is dit probleem en wat kan er aan gedaan worden?

In vergelijking met andere landen is de Nederlandse vaccinatiegraad relatief groot. Toch is de vaccinatiegraad in de afgelopen jaren steeds licht gedaald, zo meldt het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. Door de daling kunnen bijna uitgeroeide virussen en bacteriën terugkomen. Hoe groot is dit probleem voor onze volksgezondheid?

Door Sanne van Helmondt, 30 augustus 2018

De vaccinatiegraad is het aantal zuigelingen, kleuters en schoolkinderen dat vaccinaties uit het Rijksvaccinatieprogramma heeft ontvangen. In dit Rijksvaccinatieprogramma worden de kinderen beschermt tegen twaalf ernstige infectieziekten. Deze ziekten komen nauwelijks nog voor doordat bijna alle kinderen ertegen worden ingeënt.  

vaccinatieschema 1

Paraplu
Bij een hoge vaccinatiegraat ontstaat er groepsimmuniteit. De mensen die niet gevaccineerd zijn, mensen bij wie het vaccin niet werkt, of kwetsbare groepen, worden beschermd door hun omgeving die wel ingeënt is. Mensen met inenting vormen als het ware een paraplu tegen ziekten voor mensen die niet ingeënt zijn, aangezien de mensen met inenting de ziekten ook niet door kunnen geven. 

De geleidelijke daling in de Nederlandse vaccinatiegraad past binnen een Europese trend. De Europese Commissie kwam in april met een actieplan om de vaccinatiegraad in 2020 in alle landen boven de 95 procent te hebben. Dit actieplan moet de vaccinatieweerzin tegengaan en in heel Europa de vaccinatieparaplu goed laten werken. In Nederland komt niet inenten vaak voort uit religieuze overwegingen, angst voor bijwerkingen of twijfels over de effectiviteit. 

Invloed 
Vaccins worden gezien als medicijn. Voordat een vaccin wordt toegevoegd aan het Rijksvaccinatieprogramma is er dan ook uitgebreid onderzoek gedaan en moet de minister van Volksgezondheid zijn toestemming geven. De Gezondheidsraad geeft advies over welke vaccinaties wel of niet binnen het programma moeten vallen. Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) doet samen met universiteiten onderzoek naar de veiligheid van de vaccins van farmaceutische bedrijven. Het RIVM heeft hiermee invloed op de keuze van de minister, waar de farmaceutische bedrijven dat niet hebben. 

Een belangrijke rol bij het behalen van een hoge vaccinatiegraad hebben gratis en eenvoudige toegang en goede communicatie. De Nederlandse overheid stopt nu vooral veel geld in de voorlichting en het Rijksvaccinatieprogramma is een door de overheid gefinancierd programma. Hierdoor is het programma niet alleen gratis en eenvoudig toegankelijk, er is ook veel informatie beschikbaar. 

Kinderbijslag
Toch blijkt uit de dalende vaccinatiegraad dat dit niet genoeg is. Staatssecretaris Blokhuis van Volksgezondheid liet in juli weten niets te zien in het verplichten van vaccinaties. Volgens Blokhuis is dit in strijd met grondrechten zoals vrijheid van godsdienst en de onaantastbaarheid van het lichaam. Ruud Coolen- Van Brakel, voorzitter van het Instituut Verantwoord Medicijngebruik (IVM) oppert daarom, naar Australisch voorbeeld, een korting op de kinderbijslag voor ouders als zij hun kind niet laten inenten. 

Als de vaccinatiegraad in Nederland nog verder daalt, dan zal de parapluwerking ook steeds verder afnemen. De kans op een uitbraak van een ernstige infectieziekte neemt toe, wat vele zieken en zelfs doden tot gevolg zou kunnen hebben. Het is daarom voor iedereen van groot belang dat alles op alles gezet wordt om de vaccinatiegraad weer te laten stijgen. Dit kan bijvoorbeeld door de angst voor bijwerkingen en twijfels over effectiviteit te bestrijden. Alleen zo kunnen we er samen voor zorgen dat de volksgezondheid blijft op het niveau zoals we gewend zijn. 


Minder kinderbijslag voor ouders die kind niet laten inenten - 6 augustus 2018 - NOS
Over het Rijksvaccinatieprogramma - 4 juni 2018 - RIVM 
Vaccinatiegraad daal opnieuw licht, voor HPV aanzienlijk - 25 juni 2018 - RIVM
Foto: Homani

Twitter

Comité van Aanbeveling

Drs. Henri Lenferink
Burgemeester Leiden

Prof. mr. Carel Stolker
Rector Magnificus Universiteit Leiden

Prof. dr. Joop van Holsteyn
Bijzonder Hoogleraar Kiezersonderzoek Universiteit Leiden
 
Prof. dr. G.A. Irwin
Professor Emeritus Politiek Gedrag en Methodologie Universiteit Leiden

Dr. Alexander Rinnooy Kan
Oud-voorzitter Sociaal Economische Raad

Mevr. Gerdi Verbeet
Oud-voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Agenda

dinsdag 23 april, 21:00 -
Borrel The Hague
woensdag 24 april
Open Air Lecture
donderdag 25 april, 20:00 -
Pubquiz
zaterdag 27 april, 14:00 - 17:00
Kingsday- I'm on a Boat
 
 • Binnenland

 • Buitenland

 • Onderwijs

 • Debat

 • IAPSS

 • Faciliteiten

 • Acquisitie

 • Almanak

 • Promotie

 • EJW

 • Kasco

 • AlleJaars

 • International Relations and Organizations (IRO)

Contact

Uw naam
Geen naam

Uw Email
Geen (geldige) email

Bericht
Geen bericht.


Invalid Input

Partners

Independer
 
Autoverzekering vergelijken
 
Energie vergelijken
 
Autoverzekering
  LOGGGO
  Geld.nl logo wit blauw Copy3x

 

 

Opening hours

Openings hours
Leiden and The Hague
 
Monday 10:00-17:00
Tuesday* 10:00-17:00
Wednesday 10:00-17:00
Thursday 13:00-17:00
Friday 10:00-17:00
Weekend Closed
 
 * Op donderdag heeft het bestuur tot 13:00 vergadering
On Thursday the room is closed due weekly boardmeetings until 13:00