Compensatie voor lichting pechstudenten

Studenten die tussen 2015 en 2017 zijn begonnen met studeren, zijn de eerste generatie studenten die onder het leenstelsel vallen. Om ervoor te zorgen dat zij niet tussen de wal en het schip geraken, werd afgesproken dat de onderwijsinstellingen in deze drie jaar tijd gezamenlijk 600 miljoen euro aan voorinvesteringen zouden doen. Nu blijkt dat hier niet aan voldaan is. Ontstaat er toch een pechgeneratie?

De Tweede Kamer heeft een motie aangenomen die moet zorgen voor een compensatie voor pechstudenten. Studenten die tussen 2015 en 2017 zijn begonnen met studeren, moeten volgens de motie gecompenseerd worden. Anders worden zij de dupe van het onvoldoende plaatsvinden van voorinvesteringen. Is er sprake van een generatie pechstudenten of geraken zij toch niet tussen wal en schip?

Door Sanne van Helmondt

Per 1 september 2015 is de basisbeurs vervangen door het leenstelsel. De studenten die in 2015, 2016 en 2017 begonnen met studeren, zullen sowieso niet volop kunnen profiteren van extra investeringen in het onderwijs, omdat de opbrengst pas in de loop der jaren komt. Daarom werd bij de invoering van het leenstelsel afgesproken dat de onderwijsinstellingen gezamenlijk voor 600 miljoen euro aan voorinvesteringen doen, om zo vooruit te lopen op de toekomst. Nu blijkt uit een onderzoek van de Algemene Rekenkamer dat er minder voorinvesteringen hebben plaatsgevonden dan beloofd.

Handen schudden© Pixabay

Verschil in compensatie
Ingrid van Engelshoven, Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap stelt dat voor de voorinvesteringen de bereidheid van onderwijsinstellingen nodig is om deze daadwerkelijk uit te kunnen voeren. Daar komt bij dat er geen afspraken zijn over de inhoud van de voorinvestering. Hieruit kan de les getrokken worden dat er voortaan per instelling moet worden vastgelegd waarin geïnvesteerd moet worden, zodat dit later ook gecontroleerd kan worden.

Of de motie daadwerkelijk tot compensatie voor de studenten leidt, is nog maar de vraag, aangezien de minister nog niet op de motie is ingegaan. Als er een compensatie komt, moet er gekeken hoe deze vormgegeven gaat worden. Eén van de opties is om geld te storten naar de studenten. Een andere optie is om een voucher voor bijscholing te verhogen. Deze voucher werd al eerder aangekondigd ter compensatie van de eerste lichting leenstelsel-studenten.

 

 

 

Wat al wel duidelijk is, is dat eventuele compensatie waarschijnlijk zal verschillen tussen studenten. CDA-kamerlid Harry van der Molen, die de motie indiende, stelt dat er op het niveau van de instelling gezocht moet worden naar een oplossing. Er zijn namelijk onderwijsinstellingen die de afspraken wel netjes zijn nagekomen en deze instellingen moeten volgens Van der Molen recht gedaan worden. De eventuele compensatie zal hierdoor afhankelijk zijn van waar de student begon met studeren.

Onduidelijkheid
Volgens het rapport van de Algemene Rekenkamer is er voor 320 miljoen minder aan voorinvesteringen minder gedaan dan afgesproken. In het onderzoek kon namelijk van 280 miljoen aan investeringen met enige zekerheid gesteld worden dat het ging om extra uitgaven die gedaan werden aan de kwaliteit van onderwijs in de eerste jaren van het leenstelsel. De onderwijsinstellingen zelf bekritiseren het onderzoek, zij stellen dat er gezamenlijk 860 miljoen geïnvesteerd is. Volgens de instellingen laat het onderzoek investeringen weg die wel een bewuste investering in de kwaliteit van het onderwijs geweest zijn.

 

 

 

De Algemene Rekenkamer stelt te hebben gewerkt met de definitie die de onderwijsinstellingen zelf gegeven hebben. Voorinvesteringen worden gedefinieerd als “extra uitgaven aan de kwaliteit van het onderwijs in de eerste drie jaren van het leenstelsel”. Aan de hand van deze definitie concludeert de Algemene Rekenkamer dat er waarschijnlijk niet volledig voldaan is aan de toezegging van 600 miljoen euro. Van de 860 miljoen euro die de onderwijsinstellingen claimen geïnvesteerd te hebben, kan van 280 miljoen euro worden vastgesteld dat het binnen het gedefinieerde kader valt, ongeveer 250 miljoen euro voldoet niet aan de criteria en 330 miljoen euro is niet te achterhalen. Door de onenigheid tussen de onderwijsinstellingen en de Algemene Rekenkamer is er onduidelijkheid over hoeveel er daadwerkelijk geïnvesteerd is in het onderwijs en onder welke noemer deze investeringen vallen.

Het valt hierdoor nog niet te zeggen of er uit de eerste drie jaren van het leenstelsel een generatie pechstudenten zal ontstaan. Voor deze studenten die tussen de wal en het schip lijken te geraken door de invoering van het leenstelsel is er in de vorm van een voucher al enige vorm van compensatie. Of deze compensatie nog uitgebreid gaat worden en of iedereen daar evenveel van profiteert is nog maar de vraag. De minister is eerst aan zet.


Foto: Pixabay
CDA en PvdA willen compensatie voor ‘pechstudenten’ - 31 mei 2018 - HOP
Universiteiten boos over rapport Rekenkamer over extra uitgaven in hoger onderwijs - 25 januari 2018 - HOP en Ries Agterberg
Ben je recent gaan studeren? Dan krijg je mogelijk compensatie - 06 juni 2018 - NOS
Beloofde kwaliteitsimpuls hoger onderwijs niet volledig gerealiseerd - 25 januari 2018 - Persbericht Algemene Rekenkamer

Twitter

Comité van Aanbeveling

Drs. Henri Lenferink
Burgemeester Leiden

Prof. mr. Carel Stolker
Rector Magnificus Universiteit Leiden

Prof. dr. Joop van Holsteyn
Bijzonder Hoogleraar Kiezersonderzoek Universiteit Leiden
 
Prof. dr. G.A. Irwin
Professor Emeritus Politiek Gedrag en Methodologie Universiteit Leiden

Dr. Alexander Rinnooy Kan
Oud-voorzitter Sociaal Economische Raad

Mevr. Gerdi Verbeet
Oud-voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Agenda

dinsdag 23 april, 21:00 -
Borrel The Hague
woensdag 24 april
Open Air Lecture
donderdag 25 april, 20:00 -
Pubquiz
zaterdag 27 april, 14:00 - 17:00
Kingsday- I'm on a Boat
 
 • Binnenland

 • Buitenland

 • Onderwijs

 • Debat

 • IAPSS

 • Faciliteiten

 • Acquisitie

 • Almanak

 • Promotie

 • EJW

 • Kasco

 • AlleJaars

 • International Relations and Organizations (IRO)

Contact

Uw naam
Geen naam

Uw Email
Geen (geldige) email

Bericht
Geen bericht.


Invalid Input

Partners

Independer
 
Autoverzekering vergelijken
 
Energie vergelijken
 
Autoverzekering
  LOGGGO
  Geld.nl logo wit blauw Copy3x

 

 

Opening hours

Openings hours
Leiden and The Hague
 
Monday 10:00-17:00
Tuesday* 10:00-17:00
Wednesday 10:00-17:00
Thursday 13:00-17:00
Friday 10:00-17:00
Weekend Closed
 
 * Op donderdag heeft het bestuur tot 13:00 vergadering
On Thursday the room is closed due weekly boardmeetings until 13:00