Kascommissie

De Kascommissie is een commissie van de Algemene Leden Vergadering van de SPIL, die elk jaar in september benoemd wordt op de BestuurswisselALV. Anders dan de meeste andere SPIL-commissies, organiseert de KasCommissie geen activiteiten. De taken van de KasCommissie staan gespecificeerd in de statuten van de vereniging, maar komen er kortweg op neer dat zij de ALV halfjaarlijks adviseert over het functioneren van de penningmeester. Twee weken voor de Tussentijdse ALV worden de winst en verliesrekening, het kasstroomoverzicht en de balans gecontroleerd op boekhoudkundige juistheid. In een zwaarwegend advies naar de ALV doet de kascommissie vervolgens verslag van haar bevindingen, al waarop de ALV kan kiezen bestuursleden al dan niet te dechargeren.

KasCommissie:
Laila Bennami
Anouk van Vliet
 

Contact

Uw naam
Geen naam

Uw Email
Geen (geldige) email

Bericht
Geen bericht.


Invalid Input

Partners

 
  

 

 

Opening hours

Openings hours
Leiden and The Hague
 
Monday 10:00-17:00
Tuesday* 10:00-17:00
Wednesday 10:00-17:00
Thursday 13:00-17:00
Friday 10:00-17:00
Weekend Closed
 
 * Op donderdag heeft het bestuur tot 13:00 vergadering
On Thursday the room is closed due weekly boardmeetings until 13:00