SPIL Song

The SPIL song is usually sung at General Assemblies, but also at other appropriate moments during activities. Only the “highest ranking” board member present in the room is allowed to start the song. For ceremonial use, only the first verse is sung. Please note that the translation is purely meant as an explanation of the lyrics and their context, and does not fit the melody. It is therefore not intended to be sung.

Onze nob’le discipline’
Door Max Nederkoorn en Stijn van den Wijngaard
op de wijs van de Marseillaise

Onze nob’le discipline,
De politieke wetenschap!
Het debat is voor ons routine,
Trots op ’t studieus broederschap,
Dit Leidsch superieur instituut,
Eren wij de vereniging,
Die heerst en regeert deze stad:
Sedert ’t jaar één-en-tachtig
Is de SPIL oppermachtig!
Maak plaats, hier is de SPIL!
De SPIL maakt ‘t verschil!
Chapeau, chapeau:
Wij prijzen hoog
De glorie van de SPIL

[Rijk’lijk vloei’ de alcohol,
De politieke borrelpraat!
Drinken hoort bij ’t protocol,
Zoveel dat het nergens meer op slaat.
Dit Leidsch superieur instituut,
Eren wij de vereniging,
Die heerst en regeert deze stad:
Wie ons ziet heeft direct een
Minderwaardigheidscomplex!
Maak plaats, hier is de SPIL!
De SPIL maakt ’t verschil!
Chapeau, chapeau:
Wij prijzen hoog
De glorie van de SPIL]

Our noble discipline
By Max Nederkoorn and Stijn van den Wijngaard
on the tune of the Marseillaise
Translated by Gijs Verhoeff

Our noble discipline,
The political sciences!
Debates are part of our routine,
Proud of the studious brotherhood,
This Leidsch superior institute,
We honour the association,
Which rules and reigns this city:
Since the year of eighty one,
The SPIL is supreme!
Make way, here comes the SPIL!
The SPIL makes the difference!
Chapeau, chapeau:
We praise highly
The glory of the SPIL

[Richly flows the alcohol,
The political borreltalk!
Drinking is part of the protocol,
So much that it stops making sense.
This Leidsch superior institute,
We honour the association,
Which rules and reigns this city:
Whoever sees us immediately has an
Inferiority complex!
Make way, here comes the SPIL!
The SPIL makes the difference!
Chapeau, chapeau:
We praise highly
The glory of the SPIL]

Wordpress Social Share Plugin powered by Ultimatelysocial