Over ons

LEDEN
0
JAAR
0

HISTORIE

De SPIL is in 1981 opgericht en en heeft een rijke geschiedenis achter de rug. In naam van de vereniging zijn al vele reizen, lezingen en debatten georganiseerd.

Oprichting

Het begint in 1981, wanneer enkele Leidse studenten er aan zitten te denken een politicologisch dispuut op te richten. Politicologie was begin jaren tachtig nog geen opzichzelfstaande opleiding, maar een afstudeerrichting binnen de rechtsgeleerdheid. Tijdens een eerste bijeenkomst in café ‘De Uyl van Hoogland’ werd direct de naam van het nieuwe dispuut bedacht: Gapende Hoogten. Men kwam op deze naam aangezien één van de aanwezigen het boek Gapende Hoogten van Aleksander Zinovjev aan het lezen was. De naam sprak alle aanwezigen direct aan en er werd besloten tot het inschrijven bij de Kamer van Koophandel. Gapende Hoogten was nu officieel opgericht.

Activiteiten

Ondanks dat politicologie een kleine afdeling binnen de rechtenfaculteit was, werden de activiteiten in de beginjaren goed bezocht. De eerste activiteit van Gapende Hoogten was het afspelen van een video: All the President’s men. Bij lezingen in die jaren kregen de sprekers als bedankje standaard hetzelfde cadeau: het boek van Zinovjev. In het tweede jaar van het dispuut werd de eerste buitenlandse reis al georganiseerd; men ging naar Bonn. De Rijksuniversiteit Leiden besloot in 1983 dat het moest komen tot een zelfstandige opleiding politicologie. Naast Gapende Hoogten ontstonden er mede hierdoor nog twee andere politicologenverenigingen in Leiden. Er kwam een internationaal georiënteerde vereniging genaamd de Leidse Political Science Association (LePSA) en een groep studenten welke een tijdschrift genaamd Debat uitgaf.

Fusering tot SPIL

Toenmalig voorzitter van de Leidse vakgroep Politieke Wetenschappen, Hans Daalder, vond drie verenigingen iets te veel van het goede. Alle drie hadden ze ongetwijfeld goede bedoelingen, maar pas wanneer de drie zich zouden gaan verenigen zou de vakgroep bereid zijn subsidie te verlenen. En zo geschiedde. Sinds 1988 worden de activiteiten van Gapende Hoogten, LePSA en Debat door de Studievereniging voor Politicologen in Leiden (SPIL) voortgezet.

Commissies

Zo is de commissie Buitenland ontstaan uit LePSA, uit Gapende Hoogten kwam de commissie Binnenland voort en de commissie Debat spreekt voor zich. Om het tijdschrift Debat (tijdschrfit voor en door studenten politicologie) te kunnen blijven financieren werd in 1988 het boekenfonds opgericht: de SPIL ging samenwerken met boekhandel Kooyker zodat de leden de boeken goedkoper konden verkrijgen.

Tijdens het bestuursjaar 1995/1996 werd het takenpakket van de SPIL verder uitgebreid met het arbeidsmarktcongres Politicologen in Perspectief (PiP). Dit congres wordt nog steeds jaarlijks georganiseerd in samenwerking met de politicoligie-verenigingen EOS (VU), Machiavelli (UvA) en Ismus (Nijmegen).

IAPSS

Tijdens de buitenlandse reis naar Rome in 1996 kwam de SPIL in contact met Italiaanse politicologiestudenten. Afgesproken werd toen om een overkoepelende internationale studievereniging voor politicologie op te richten. De daarbijbehorende intensieve contacten en uitwisseling van informatie trok veel andere verenigingen uit Europa aan. Dit leidde na een congres in Leiden in 1998 tot de oprichting van de International Association of Political Science Students (IAPSS).

Vandaag de dag is de SPIL nog steeds een bloeiende vereniging welke al sinds de oprichting draaiende wordt gehouden door mensen die dat enkel en alleen doen omdat ze de SPIL een leuke vereniging vinden.

 

Wordpress Social Share Plugin powered by Ultimatelysocial