Commissies

Een studievereniging draait om de commissies, zo ook de SPIL. De SPIL biedt de mogelijkheid aan haar leden om binnen de commissies ervaring op te doen naast het dagelijks studeren. Het geeft de mogelijkheid om binnen wat voor een gebied dan ook actief bezig te zijn met de studie. Zo is er niet alleen ruimte om activiteiten te organiseren, of ervaring op te doen met schrijven, maar gaat de SPIL ook internationaal. Welke commissies de vereniging precies rijk is, wat die commissies exact doen en wie die commissies bemannen, vindt u hier.

Waarom een commissie doen?

De SPIL is met haar meer dan duizend leden inmiddels één van de grootste studieverenigingen van Leiden en Den Haag. Daarmee is de vereniging direct ook één van de mooiste platformen om je als student te ontwikkelen naast je studie!

Natuurlijk is het van belang om tijdens je studie je academische vaardigheden volledig te ontplooien. Het is echter van minstens even grote waarde om professionele vaardigheden op te doen die je niet direct leert door te studeren. Voor studenten Politicologie en Politicologie – IP en IRO is de SPIL de ideale omgeving waarin dergelijke extracurriculaire ontwikkeling kan worden gestimuleerd.

Wat houdt commissielidmaatschap in?

De SPIL is een vereniging die volledig draaiende wordt gehouden door studenten. Het dagelijkse bestuur ligt in de handen van een groep van acht studenten, die zich een jaar lang inzetten als bestuur van de vereniging. Het bestuur wordt in zijn werkzaamheden ondersteund door commissies. Zij organiseren onder meer inhoudelijke activiteiten, sociale evenementen en studiereizen, en vullen het semiwetenschappelijke tijdschrift DEBAT met interessante artikelen. De commissie wordt voorgezetten door de commissievoorzitter en bestaat verder uit een secretaris, penningmeester en algemene leden.

Hoe kom ik in een commissie?

Aan het begin van elk collegejaar organiseert het Bestuur sollicitaties om de leden te selecteren die komend jaar een plek krijgen in de verschillende SPIL-commissies. Voor enkele commissies vindt de sollicitatie later het jaar plaats.  Elk bestuurslid beslist zelf over de sollicitatieprocedure van de commissie(s) die hij in het komende jaar onder zijn hoede heeft. Meestal zal het gaan om een sollicitatiebrief of –gesprek. 

De inschrijvingen zijn nu geopend! Je kunt je tot 18 september via deze link inschrijven.

De commissie Acquisitie is verantwoordelijk voor het leggen en onderhouden van contacten met partijen buiten de SPIL voor wie de SPIL iets zou kunnen betekenen, en die omgekeerd ook iets voor de SPIL zouden kunnen betekenen. De SPIL heeft een bereik van meer dan duizend studenten en beheert verschillende effectieve promotiekanalen  (de maandelijkse nieuwsbrief, het Debat, de sociale media). Daarmee is de vereniging een aantrekkelijke partner voor bedrijven en organisaties uit verscheidene sectoren. De commissie Acquisitie verkent mogelijke contacten en potentiële samenwerkingsverbanden. De commissie werkt daarin niet autonoom, maar staat in verbinding met de andere SPIL-commissies. Ook zij komen immers in contact met partijen buiten de SPIL, met wie er misschien wel verdere samenwerkingsmogelijkheden zijn. De commissie wordt voorgezeten door de commissaris Acquisitie.

Commissaris:
Gaia Gamaggio
Commissieleden:
Voorzitter: Wiebe Beekman
Secretaris: Maurice Wedner-Ross
Penningmeester: Bent Schleipfenbauer
Algemeen Lid: Rick van den Brink

Contactgegevens:
Gaia Gamaggio
committee.acquisitions@spilplaats.nl

 

Elk jaar brengt de SPIL een almanak uit, een jaarboek waarin verslag wordt gedaan van het afgelopen verenigingsjaar. De almanak vormt de jaarlijkse kroon op het werk van het bestuur, de commissies en alle leden die dat jaar actief zijn geweest binnen de SPIL. De almanak wordt met veel zorg in elkaar gezet door commissie Almanak. Het hele jaar door werken de leden van deze SPIL-commissie onder leiding van de commissaris Almanak aan het bedenken van een passend thema, aan het ontwikkelen van een mooie lay-out en aan het verzamelen van de teksten waarmee de almanak gevuld wordt. Deze teksten worden niet alleen geschreven door leden van de SPIL zelf, maar ook door bestuursleden van andere studie- en studentenverenigingen en verschillende prominenten uit de academische wereld en de politieke praktijk.

Commissaris:
Niels Bosman
Commissieleden:
Voorzitter: Anna Easton
Secretaris: Mira Kurtovic
Penningmeester: Paloma Crotti
Vice-Chair: Eirni Vougiouka
Algemeen Lid: Sura Yacoub, Margot Ammerlaan

Contactgegevens:
Niels Bosman
committee.yearbook@spilplaats.nl

Deze commissie organiseert de jaarlijkse excursie naar Brussel. Tijdens deze tweedaagse excursie worden afspraken gepland bij bijvoorbeeld de Europese Commissie, de World Bank, een denktank en de Nederlandse Ambassade. De commissie is verantwoordelijk voor het vervoer, het verblijf en het programma van de excursie.

Commissaris:
Frits Weyne
Commissieleden:
Voorzitter: Iris Raith
Secretaris: Maartje Blom
Penningmeester: Kamiel Neeleman
Algemeen lid: Rik de Waard

Contactgegevens:
Frits Weyne
committee.brussels@spilplaats.nl

De Congres Commissie zal een reis naar een buitenlands politicologisch congres organiseren. Meestal gaat de SPIL naar het IAPSS (International Association for Political Science Students) Congres. De afgelopen jaren was dit congres in Parijs, Madrid en Budapest. De commissie is verantwoordelijk voor het vervoer, het verblijf en het culturele programma van de reis. Mocht de SPIL onverhoopt niet naar het congres kunnen zal de commissie alternatieven bekijken.

Commissaris:
Frits Weyne
Commissieleden:
Voorzitter: Lieke van der Veen
Secretaris: Floor Oude Wesselink
Penningmeester: Timo Salminen
Algemeen Lid: Sanne Scheltinga, Melis Kirtilli

Contactgegevens:
Frits Weyne
committee.congress@spilplaats.nl

 

De SPIL organiseert niet alleen sociale en inhoudelijke activiteiten, de vereniging kent ook een eigen tijdschrift: het semiwetenschappelijke magazine ‘DEBAT’. Dit Leidse politicologische tijdschrift komt vier keer per jaar uit en is geschreven voor en door studenten. In DEBAT is er ruimte voor onder meer opinie- en achtergrondartikelen, columns en boekrecensies. Daarnaast worden regelmatig prominenten uit de academische wereld of de politieke praktijk geïnterviewd over een actueel onderwerp. Dit interview verwerkt de commissie vervolgens tot een artikel voor in het DEBAT. Naast het schriftelijk tijdschrift, bestaat er ook een online platform voor DEBAT. Op deze website worden met regelmaat artikelen geplaatst over relevante, vaak ook actuele onderwerpen. Het niveau van de artikelen van DEBAT is zeer divers, omdat er niet alleen eerstejaars in schrijven, maar ook ouderejaars die al ervaring hebben opgedaan. DEBAT biedt het ideale platform voor SPIL-leden die graag hun schrijfvaardigheid willen ontwikkelen of journalistieke ambities hebben. Door artikelen te schrijven, interviews af te nemen en redactiewerk te verrichten voor DEBAT kunnen zij hiervoor de nodige ervaring opdoen!

Commissaris:
Niels Bosman
Commissieleden:
Voorzitter: Laura Steel Pascual
Secretaris: Daniël van der Hak
Vice-voorzitter: Jan Frensen
Editorial: Silvia Alonso, Eva Casagrande, Akanksha Patil, Fernando Tabarez Rienzi,
Online: Quinty van der Zee, Lisa Walen, Lara Schade, Pètra van de Gevel, Ruben Stift, Emilia Zimmer, Tom van der Meij
Algemeen Lid: Quang Pham Vu, Gabriella Nicole Veda, Salma Nasser, Tessel van der Veeken, Marnix van Thiel, Noman Anshraf, Francesca Lionetti, Elaine Tam, Almilina Sarafi, Khanh Trinh, Martina Sclaverano

Contactgegevens:
Niels Bosman
committe.debat@spilplaats.nl

 

 

De Dies Commissie is de commissie die alle activitieiten in de week van 8 november. In de week van 8 november vieren we namelijk de verjaardag van de SPIL, met allerlei activiteiten. Denk aan een borrel, een dies-feest, excursies en een lezing. In het verleden zijn bijvoorbeeld Job Cohen en Kajsa van Ollongren langsgekomen.

Commissaris:
Niels Bosman
Commissieleden:
Voorzitter: Rianne van Driel
Secretaris: Mayke van Oosten
Penningmeester: Sydney van der Post
Vice-Voorzitter: Yannick Loskamp
Algemeen Lid: Willemijn Krans

Contactgegevens:
Niels Bosman
committee.dies@spilplaats.nl

De Commissie Excursies organiseert formele activiteiten buiten de universiteit. Voorbeelden van afgelopen jaren zijn excursies naar de Eerste en Tweede Kamer, het Ministerie van Buitenlandse Zaken, een ambassade hop, Amnesty International en ICC. Als commissielid zal je medeverantwoordelijk zijn voor het bedenken en organiseren van deze activiteiten voor je medestudenten.

Commissaris:
Catrin Böcher
Commissieleden:
Voorzitter: Marije Blom
Secretaris: Renee Pietersma
Penningmeester: Thijs van Aken
Algemeen Lid: Isabel Schulze Froning, Maria Victoria Folkerts Cincura

Contactgegevens:
Catrin Böcher
committee.excursions@spilplaats.nl

De commissie Feestelijke Activiteiten organiseert alle borrels en feesten van de SPIL. Er is een maandelijkse borrel in Leiden en een tweemaandelijkse borrel in Den Haag, waar onze leden een biertje kunnen drinken en even bij kunnen kletsen. Verder organiseert de commissie verschillende (thema) feesten en als kers op de taart het jaarlijkse gala.

Commissaris:
Frits Weyne
Commissieleden:
Voorzitter: Sasha van Hoorn
Secretaris: Elise van Onselen
Penningmeester: Jurgen van der Zwet
Algemeen Lid: Sterre Dieteren, Malouke van Nunen, Jette Boonstra, Madelijn Bressers

Contactgegevens:
Frits Weyne
committee.festiveactivities@spilplaats.nl

De Commissie Formele Activiteiten gaat over de formele activiteiten binnen de universiteit. Deze commissie organiseert gastlezingen door experts uit het vak, zoals politici en hoogleraren. Afgelopen jaren hebben we lezingen van bijvoorbeeld Mark Rutte, Job Cohen, Diederik Samson en US ambassador Pete Hoekstra gehad. Ook organiseert de commissie thema avonden over bijvoorbeeld het Midden Oosten, privacy en Rusland.

Commissaris:
Catrin Böcher
Commissieleden:
Voorzitter: Paulina Medek
Secretaris: Ingrid Mehammer
Penningmeester: Bram Leferink op Reinink
Algemeen Lid: Emre Kanber, Patrick Daamen 

Contactgegevens:
Catrin Böcher
committee.formalactivities@spilplaats.nl

De Introductie Commissie wordt aan het begin van het academische jaar gevormd en heeft de taak om de eerstejaars thuis te laten voelen binnen de SPIL en de universiteit. De commissie organiseert gastlezingen, borrels, ouderdag en andere activiteiten voor eerstejaars. Aan het einde van het jaar zal de commissie afsluiten met het Eerstejaarsweekend voor de aankomend eerstejaars.

Commissaris:
Pien Wissink
Commissieleden:
Voorzitter: Yesim Benli
Secretaris:
Penningmeester: Eirini Vougiouka
Algemeen Lid: Luiza de Lacerda Toledo, Shanna Ausma, Margot du Floo

Contactgegevens:
Pien Wissink
committee.introduction@spilplaats.nl

 

De Kascommissie is een commissie van de Algemene Leden Vergadering van de SPIL, die elk jaar in september benoemd wordt op de BestuurswisselALV. Anders dan de meeste andere SPIL-commissies, organiseert de KasCommissie geen activiteiten. De taken van de KasCommissie staan gespecificeerd in de statuten van de vereniging, maar komen er kortweg op neer dat zij de ALV halfjaarlijks adviseert over het functioneren van de penningmeester. Twee weken voor de Tussentijdse ALV worden de winst en verliesrekening, het kasstroomoverzicht en de balans gecontroleerd op boekhoudkundige juistheid. In een zwaarwegend advies naar de ALV doet de kascommissie vervolgens verslag van haar bevindingen, al waarop de ALV kan kiezen bestuursleden al dan niet te dechargeren.

Commissieleden:
Laila Bennami
Anouk van Vliet

De Korte Reis commissie organiseert de jaarlijse Korte Reis, die meestal ongeveer een week duurt en binnen Europe plaatsvindt. De afgelopen jaren is de SPIL onder andere naar Londen, Madrid en Praag afgereisd. De commissie organiseert het vervoer, het verblijf en het programma van de reis. Op het programma staan dingen zoals een bezoek aan het parlement, een ministerie, een ambassade en een krant. Ook is er genoeg tijd om wat cultuur op te snuiven en een avondje uit.

Commissaris:
Frits Weyne
Commissieleden:
Voorzitter: Bas van der Tas
Secretaris: Juni Victoria Moltubak
Penningmeester: Marilie Pilon
Algemeen Lid: Lara Wiedmann, Oscar Laviolette Di Carpegna, Marco Langgartner

Contactgegevens:
Frits Weyne
committee.shorttrip@spilplaats.nl

 

De Lange Reis commissie organiseert de jaarlijse Lange Reis, die meestal ongeveer twee weken duurt en buiten Europe plaatsvindt. De afgelopen jaren is de SPIL onder andere naar Seoul, Jeruzalem en Tel Aviv, Buenos Aires en Washington DC afgereisd. De commissie organiseert het vervoer, het verblijf en het programma van de reis. Op het programma staan dingen zoals een bezoek aan het parlement, een ministerie, een ambassade en een krant. Ook is er genoeg tijd om wat cultuur op te snuiven en een avondje uit. 

Commissaris:
Frits Weyne
Commissie Leden:
Voorzitter: Gijs van der Horst
Secretaris: Thomas Groenink
Penningmeester: Ruud de Wit
Algemeen Lid: Rick Hulshof, Danique de Laat, Femke de Bakker

Contactgegevens
:
Frits Weyne
committee.longtrip@spilplaats.nl

Commissaris:
Noor Saris, Roos Neven
Commissie leden:
Voorzitter: Josephine Bensdorp
Secretaris: Abel van de Sluis
Penningmeester: Ingrid Mehammer
Algemeen Lid: Marjolein Nieuwenhuijzen, Annabel van Holst, Nicola Otten, Fedde van der Herberg

Contact:
Noor Saris
committee.lustrum@spilplaats.nl
071-5273872

De Commissie Master Activiteiten is een commissie die activiteiten specifiek voor masterstudenten organiseert. De commissie bestaat voornamelijk uit masterstudenten die bijvoorbeeld lezingen, excursies en borrels gericht op de interesses van masterstudenten zal organiseren.

Commissaris:
Catrin Böcher
Commissieleden:
Voorzitter: Suzanne Glimmerveen
Secretaris: Maira Bolders
Penningmeester:
Algemeen Lid: Noman Ashraf

Contactgegevens:
Catrin Böcher
committee.masteractivities@spilplaats.nl

De commissie Onderwijs zet zich in om studenten Politicologie en Politicologie – IP/IRO te ondersteunen bij een soepel verloop van hun studie. Allereerst door vier keer per jaar voor een vlekkeloze boekverkoop te zorgen. Aangezien de boekverkoop via internet gaat, zal de commissie zich vooral bezig houden met het evalueren van de bachelorvakken. De bevindingen zullen dan doorgegeven worden aan het instituut en zo kan de commissie meewerken aan het bevorderen van de kwaliteit van het onderwijs. Daarnaast organiseert de commissie activiteiten die de professionele vaardigheden van studenten kunnen versterken, zoals workshops in strategisch studeren, time management en debatteren. Tot slot stelt de Commissie Onderwijs zichzelf tot doel om studenten verheldering te bieden op het gebied van hun loopbaankansen als Politicoloog. In het kader daarvan kunnen activiteiten worden georganiseerd zoals een Stageavond of een Netwerkborrel met alumni.

Commissaris:
Catrin Böcher
Commissieleden:
Voorzitter: Iris Raith, Ramsey Albers
Secretaris: Iris Raith
Penningmeester: Ramsey Albers
Algemeen Lid: Danique de Laat, Carla Schneider, Petra Järvimaa, Teun van Dieten

Contactgegevens:
Catrin Böcher
committee.education@spilplaats.nl

PiP staat voor ‘Politicologen in Perspectief’. Deze commissie bestaat uit acht leden in totaal, twee van elke zustervereniging (EOS en Machiavelli uit Amsterdam en ismus uit Nijmegen) van de SPIL. De commissie organiseert een congres voor leden van al deze studieverening. De commissie gaat op zoek naar een locatie, bedenkt een thema en regelt sprekers en workshops voor dit congres.

Commissaris:
Noor Saris
Commissieleden:
Muriel Verhagen, Jeanne Belly-Le Guilloux

Contactgegevens:
Noor Saris
president@spilplaats.nl

 

De SPIL organiseert talloze activiteiten en feestjes, en het is de taak van de commissie Promotie dat deze druk bezocht worden. In deze commissie werk je nauw samen met de andere commissies die de SPIL kent en ben je betrokken bij de organisatie van alle activiteiten, van lezingen en excursies tot de boekverkoop en de reizen. Deze activiteiten worden gepromoot op elke denkbare manier.  Als lid van de commissie kun je je creativiteit kwijt door bijvoorbeeld het ontwerpen van posters, maar je houdt je ook bezig met het maken van foto’s tijdens activiteiten en het up-to-date houden van de social media.

Commissaris:
Gaia Gamaggio
Commissieleden:
Voorzitter: Charlotte Janssen
Secretaris: Jesse van der Genugten
Algemeen Lid: Fons Hooft, Lara Schade

Contactgegevens:
Gaia Gamaggio
committee.promotion@spilplaats.nl

 

Ook dit jaar gaat de SPIL op SPILweekend! Het SPIL-weekend is een informeel weekend voor alle jaarlagen van de SPIL. De SPIL-weekendcommissie is in blok 2 aangesteld en houdt zich sindsdien bezig met de organisatie van het SPILweekend. De Commissie zorgt zelfstandig voor alles wat hierbij komt kijken: een mooie locatie, leuke activiteiten, een gezellige avond uitgaan, etcetera. De SPILweekend-comissie is daarmee een van de meest uitdagende, maar ook een van de leukste commissies die de SPIL kent.

Commissaris:
Noor Saris
Commissieleden:
Voorzitter: Kiara Wetsteen
Secretaris: Maryem Lhajoui
Penningmeester: Daniel van der Hak
Algemeen Lid: Tessa Vernooij, Xichen Zheng

Contactgegevens:
Noor Saris
committee.spilweekend@spilplaats.nl

De commissie Sociale Activiteiten organiseert sociale activiteiten voor SPIL’ers. Dingen die in het verleden zijn organiseert zijn de Dutch Day (waar mensen de Nederlandse cultuur konden leren kennen), de Bandjes Borrel, de Terrassen Hop en het schoolreisje naar de Efteling. Vind je het leuk om door het jaar heen informele activiteiten voor je medestudenten te organiseren? Dan is deze commissie echt iets voor jou!

Commissaris:
Gaia Gamaggio
Commissieleden:
Voorzitter: Lauren Griesedieck
Secretaris: Margot Ammerlaan
Penningmeester: Charlotte Janssen
Algemeen Lid: Mart van de Riet 

Contactgegevens:
Gaia Gamaggio
committee.socialactivities@spilplaats.nl

Wordpress Social Share Plugin powered by Ultimatelysocial