Commissies

Een studievereniging draait om de commissies, zo ook de SPIL. De SPIL biedt de mogelijkheid aan haar leden om binnen de commissies ervaring op te doen naast het dagelijks studeren. Het geeft de mogelijkheid om binnen wat voor een gebied dan ook actief bezig te zijn met de studie. Zo is er niet alleen ruimte om activiteiten te organiseren, of ervaring op te doen met schrijven, maar gaat de SPIL ook internationaal. Welke commissies de vereniging precies rijk is, wat die commissies exact doen en wie die commissies bemannen, vindt u hier.

Waarom een commissie doen?

De SPIL is met haar meer dan duizend leden inmiddels één van de grootste studieverenigingen van Leiden en Den Haag. Daarmee is de vereniging direct ook één van de mooiste platformen om je als student te ontwikkelen naast je studie!

Natuurlijk is het van belang om tijdens je studie je academische vaardigheden volledig te ontplooien. Het is echter van minstens even grote waarde om professionele vaardigheden op te doen die je niet direct leert door te studeren. Voor studenten Politicologie en Politicologie – IP en IRO is de SPIL de ideale omgeving waarin dergelijke extracurriculaire ontwikkeling kan worden gestimuleerd.

Wat houdt commissielidmaatschap in?

De SPIL is een vereniging die volledig draaiende wordt gehouden door studenten. Het dagelijkse bestuur ligt in de handen van een groep van acht studenten, die zich een jaar lang inzetten als bestuur van de vereniging. Het bestuur wordt in zijn werkzaamheden ondersteund door commissies. Zij organiseren onder meer inhoudelijke activiteiten, sociale evenementen en studiereizen, en vullen het semiwetenschappelijke tijdschrift DEBAT met interessante artikelen. De commissie wordt voorgezetten door de commissievoorzitter en bestaat verder uit een secretaris, penningmeester en algemene leden.

Hoe kom ik in een commissie?

Aan het begin van elk collegejaar organiseert het Bestuur sollicitaties om de leden te selecteren die komend jaar een plek krijgen in de verschillende SPIL-commissies. Voor enkele commissies vindt de sollicitatie later het jaar plaats.  Elk bestuurslid beslist zelf over de sollicitatieprocedure van de commissie(s) die hij in het komende jaar onder zijn hoede heeft. Meestal zal het gaan om een sollicitatiebrief of –gesprek. 

De inschrijvingen zijn nu geopend! Je kunt je tot 18 september via deze link inschrijven.

De commissie Acquisitie is verantwoordelijk voor het leggen en onderhouden van contacten met partijen buiten de SPIL voor wie de SPIL iets zou kunnen betekenen, en die omgekeerd ook iets voor de SPIL zouden kunnen betekenen. De SPIL heeft een bereik van meer dan duizend studenten en beheert verschillende effectieve promotiekanalen  (de maandelijkse nieuwsbrief, het Debat, de sociale media). Daarmee is de vereniging een aantrekkelijke partner voor bedrijven en organisaties uit verscheidene sectoren. De commissie Acquisitie verkent mogelijke contacten en potentiële samenwerkingsverbanden. De commissie werkt daarin niet autonoom, maar staat in verbinding met de andere SPIL-commissies. Ook zij komen immers in contact met partijen buiten de SPIL, met wie er misschien wel verdere samenwerkingsmogelijkheden zijn. De commissie wordt voorgezeten door de commissaris Acquisitie. 

Commissaris:
Jette Boonstra
Commissieleden:
Jesse Heyliger
Emma Breed
Emma Keur
Anushree Verma
Sasha van Hoorn

Contactgegevens:
Jette Boonstra
committee.acquisitions@spilplaats.nl

Elk jaar brengt de SPIL een almanak uit, een jaarboek waarin verslag wordt gedaan van het afgelopen verenigingsjaar. De almanak vormt de jaarlijkse kroon op het werk van het bestuur, de commissies en alle leden die dat jaar actief zijn geweest binnen de SPIL. De almanak wordt met veel zorg in elkaar gezet door commissie Almanak. Het hele jaar door werken de leden van deze SPIL-commissie onder leiding van de commissaris Almanak aan het bedenken van een passend thema, aan het ontwikkelen van een mooie lay-out en aan het verzamelen van de teksten waarmee de almanak gevuld wordt. Deze teksten worden niet alleen geschreven door leden van de SPIL zelf, maar ook door bestuursleden van andere studie- en studentenverenigingen en verschillende prominenten uit de academische wereld en de politieke praktijk. 

Commissaris:
Renée Pietersma
Commissieleden:
Joanne Verkerk
Niels Bosman
Lisa Pieters
Yva Kapashi
Celine Westhof
Pien Wissink

Contactgegevens:
Renée Pietersma
committee.yearbook@spilplaats.nl

Deze commissie organiseert de jaarlijkse excursie naar Brussel. Tijdens deze tweedaagse excursie worden afspraken gepland bij bijvoorbeeld de Europese Commissie, de World Bank, een denktank en de Nederlandse Ambassade. De commissie is verantwoordelijk voor het vervoer, het verblijf en het programma van de excursie.

Commissaris:
Bas van der Tas
Commissieleden
Iris Raith
Maartje Blom
Kamiel Neeleman
Rik de Waard
Marta Vidal Triginer

Contactgegevens:
Bas van der Tas
committee.brussels@spilplaats.nl

De Congres Commissie zal een reis naar een buitenlands politicologisch congres organiseren. Meestal gaat de SPIL naar het IAPSS (International Association for Political Science Students) Congres. De afgelopen jaren was dit congres in Parijs, Madrid en Budapest. De commissie is verantwoordelijk voor het vervoer, het verblijf en het culturele programma van de reis. Mocht de SPIL onverhoopt niet naar het congres kunnen zal de commissie alternatieven bekijken.

Commissaris
Bas van der Tas
Commissieleden:
Iman Makouri
Leonard John
Sjoerd de Jager
Constantin Florescu
Jim Hiddink

Contactgegevens:
Bas van der Tas
committee.congress@spilplaats.nl

De SPIL organiseert niet alleen sociale en inhoudelijke activiteiten, de vereniging kent ook een eigen tijdschrift: het semiwetenschappelijke magazine ‘DEBAT’. Dit Leidse politicologische tijdschrift komt vier keer per jaar uit en is geschreven voor en door studenten. In DEBAT is er ruimte voor onder meer opinie- en achtergrondartikelen, columns en boekrecensies. Daarnaast worden regelmatig prominenten uit de academische wereld of de politieke praktijk geïnterviewd over een actueel onderwerp. Dit interview verwerkt de commissie vervolgens tot een artikel voor in het DEBAT. Naast het schriftelijk tijdschrift, bestaat er ook een online platform voor DEBAT. Op deze website worden met regelmaat artikelen geplaatst over relevante, vaak ook actuele onderwerpen. Het niveau van de artikelen van DEBAT is zeer divers, omdat er niet alleen eerstejaars in schrijven, maar ook ouderejaars die al ervaring hebben opgedaan. DEBAT biedt het ideale platform voor SPIL-leden die graag hun schrijfvaardigheid willen ontwikkelen of journalistieke ambities hebben. Door artikelen te schrijven, interviews af te nemen en redactiewerk te verrichten voor DEBAT kunnen zij hiervoor de nodige ervaring opdoen! 

Commissaris:
Renée Pietersma
Commissieleden:
Silvia Alonso Vega
Quang Pham Vu
Lisa Walen
Salma Nasser
Pètra van de Gevel
Elliot Underhill
Martina Sclaverano
Arianna Pearlstein
Luiza Toledo
Freek Bakker
Jelle Kooij
Ana Dadu
Celine Westhoff
Else Lolkema
Cassia Buonadonna
Paul Geideck
Astrid Mirangels
Imke Bruining
Loisanne op ‘t Land
Daniel van der Hak
Ruben Stift
Stefan Alin Paiu
Georgia Canura
Tom van der Meij
Maria Shumrai

Contactgegevens:
Renée Pietersma
committee.debat@spilplaats.nl

De Dies Commissie is de commissie die alle activitieiten in de week van 8 november. In de week van 8 november vieren we namelijk de verjaardag van de SPIL,  met allerlei activiteiten. Denk aan een borrel, een dies-feest, excursies en een lezing. In het verleden zijn bijvoorbeeld Job Cohen en Kajsa van Ollongren langsgekomen.

Commissaris:
Maryem Lhajoui
Commissieleden:
To be announced

Contactgegevens:
Maryem Lhajoui
committee.dies@spilplaats.nl

De Commissie Excursies organiseert formele activiteiten buiten de universiteit. Voorbeelden van afgelopen jaren zijn excursies naar de Eerste en Tweede Kamer, het Ministerie van Buitenlandse Zaken, een ambassade hop, Amnesty International en ICC. Als commissielid zal je medeverantwoordelijk zijn voor het bedenken en organiseren van deze activiteiten voor je medestudenten. 

Commissaris:
Petra Järvimaa
Commissieleden:
Charlotte Verhey
Juni Moe Moltubak
Roos Schoenmakers
Ruchi van Zoelen
Jan van Bebber
Alice Jouanjan

Contactgegevens:
Petra Järvimaa
committee.excursions@spilplaats.nl

De commissie Feestelijke Activiteiten organiseert alle borrels en feesten van de SPIL. Er is een maandelijkse borrel in Leiden en een tweemaandelijkse borrel in Den Haag, waar onze leden een biertje kunnen drinken en even bij kunnen kletsen. Verder organiseert de commissie verschillende (thema) feesten en als kers op de taart het jaarlijkse gala. 

Commissaris:
Jurgen van der Zwet
Commissieleden:
Ada Haliloglu
Lissi Qian
Lara Akande
Fierke Koolen
Matthijs Bassant
Mila Traveria
Susana Heij
Rosie Reed

Contactgegevens:
Jurgen van der Zwet
committee.festiveactivities@spilplaats.nl

De Introductie Commissie wordt aan het begin van het academische jaar gevormd en heeft de taak om de eerstejaars thuis te laten voelen binnen de SPIL en de universiteit. De commissie organiseert gastlezingen, borrels, ouderdag en andere activiteiten voor eerstejaars. Aan het einde van het jaar zal de commissie afsluiten met het Eerstejaarsweekend voor de aankomend eerstejaars. 

Commissaris:
Anna Easton
Commissieleden:
Danique de Laat
Samara Ahmed
Robin Buijs
Caterina Vergano

Contactgegevens:
Anna Easton
committee.introduction@spilplaats.nl

De Kascommissie is een commissie van de Algemene Leden Vergadering van de SPIL, die elk jaar in september benoemd wordt op de BestuurswisselALV. Anders dan de meeste andere SPIL-commissies, organiseert de KasCommissie geen activiteiten. De taken van de KasCommissie staan gespecificeerd in de statuten van de vereniging, maar komen er kortweg op neer dat zij de ALV halfjaarlijks adviseert over het functioneren van de penningmeester. Twee weken voor de Tussentijdse ALV worden de winst en verliesrekening, het kasstroomoverzicht en de balans gecontroleerd op boekhoudkundige juistheid. In een zwaarwegend advies naar de ALV doet de kascommissie vervolgens verslag van haar bevindingen, al waarop de ALV kan kiezen bestuursleden al dan niet te dechargeren.

Commissieleden:
Rex van der Kruit
Roos Neven 

De Korte Reis commissie organiseert de jaarlijse Korte Reis, die meestal ongeveer een week duurt en binnen Europe plaatsvindt. De afgelopen jaren is de SPIL onder andere naar Londen, Madrid en Praag afgereisd. De commissie organiseert het vervoer, het verblijf en het programma van de reis. Op het programma staan dingen zoals een bezoek aan het parlement, een ministerie, een ambassade en een krant. Ook is er genoeg tijd om wat cultuur op te snuiven en een avondje uit.

Commissaris:
Bas van der Tas
Commissieleden:
Kiara-Ioana Borisova
Kiara Wetsteen
Matthijs Bassant
Anna van Delden
Emilie Wastin
Orin van Weersch
Elodie Servant

Contactgegevens:
Bas van der Tas
committee.shorttrip@spilplaats.nl 

De Lange Reis commissie organiseert de jaarlijse Lange Reis, die meestal ongeveer twee weken duurt en buiten Europe plaatsvindt. De afgelopen jaren is de SPIL onder andere naar Seoul, Jeruzalem en Tel Aviv, Buenos Aires en Washington DC afgereisd. De commissie organiseert het vervoer, het verblijf en het programma van de reis. Op het programma staan dingen zoals een bezoek aan het parlement, een ministerie, een ambassade en een krant. Ook is er genoeg tijd om wat cultuur op te snuiven en een avondje uit. 

Commissaris:
Bas van der Tas
Commissie Leden:
To be announced

Contactgegevens
:
Bas van der Tas
committee.longtrip@spilplaats.nl

Commissaris:
Maryem Lhajoui
Commissie leden:
Josephine Bensdorp
Abel van de Sluis
Ingrid Mehammer
Marjolein Nieuwenhuijzen
Annabel van Holst
Nicola Otten

Contact:
Maryem Lhajoui
committee.lustrum@spilplaats.nl
071-5273872 

De Commissie Master Activiteiten is een commissie die activiteiten specifiek voor masterstudenten organiseert. De commissie bestaat voornamelijk uit masterstudenten die bijvoorbeeld lezingen, excursies en borrels gericht op de interesses van masterstudenten zal organiseren. 

Commissaris:
Petra Järvimaa
Commissieleden:
Huib van Doorn
Zoe Yeung
Iliana Cont

Contactgegevens:
Petra Järvimaa
committee.masteractivities@spilplaats.nl

De commissie Onderwijs zet zich in om studenten Politicologie en Politicologie – IP/IRO te ondersteunen bij een soepel verloop van hun studie. Allereerst door vier keer per jaar voor een vlekkeloze boekverkoop te zorgen. Aangezien de boekverkoop via internet gaat, zal de commissie zich vooral bezig houden met het evalueren van de bachelorvakken. De bevindingen zullen dan doorgegeven worden aan het instituut en zo kan de commissie meewerken aan het bevorderen van de kwaliteit van het onderwijs. Daarnaast organiseert de commissie activiteiten die de professionele vaardigheden van studenten kunnen versterken, zoals workshops in strategisch studeren, time management en debatteren. Tot slot stelt de Commissie Onderwijs zichzelf tot doel om studenten verheldering te bieden op het gebied van hun loopbaankansen als Politicoloog. In het kader daarvan kunnen activiteiten worden georganiseerd zoals een Stageavond of een Netwerkborrel met alumni.

Commissaris:
Petra Järvimaa
Commissieleden:
Julius Raudonikis
Katrina Kalnina
Muriel Verhagen
Patrick Tobies
Laura Morales
Marit van der Heide 

Contactgegevens:
Petra Järvimaa
committee.education@spilplaats.nl

PiP staat voor ‘Politicologen in Perspectief’. Deze commissie bestaat uit acht leden in totaal, twee van elke zustervereniging (EOS en Machiavelli uit Amsterdam en ismus uit Nijmegen) van de SPIL. De commissie organiseert een congres voor leden van al deze studieverening. De commissie gaat op zoek naar een locatie, bedenkt een thema en regelt sprekers en workshops voor dit congres.

Commissaris:
Maryem Lhajoui
Commissieleden:
Yesim Benli
Sila Yelmenoglu 

Contactgegevens:
Maryem Lhajoui
president@spilplaats.nl

De SPIL organiseert talloze activiteiten en feestjes, en het is de taak van de commissie Promotie dat deze druk bezocht worden. In deze commissie werk je nauw samen met de andere commissies die de SPIL kent en ben je betrokken bij de organisatie van alle activiteiten, van lezingen en excursies tot de boekverkoop en de reizen. Deze activiteiten worden gepromoot op elke denkbare manier.  Als lid van de commissie kun je je creativiteit kwijt door bijvoorbeeld het ontwerpen van posters, maar je houdt je ook bezig met het maken van foto’s tijdens activiteiten en het up-to-date houden van de social media. 

Commissaris:
Jette Boonstra
Commissieleden:
Dimitra Zachariadi
Freek Bakker
Loisanne op ‘t Land
Iris Oerlemans
Lara Akande

Contactgegevens:
Jette Boonstra
committee.promotion@spilplaats.nl

Ook dit jaar gaat de SPIL op SPILweekend! Het SPIL-weekend is een informeel weekend voor alle jaarlagen van de SPIL. De SPIL-weekendcommissie is in blok 2 aangesteld en houdt zich sindsdien bezig met de organisatie van het SPILweekend. De Commissie zorgt zelfstandig voor alles wat hierbij komt kijken: een mooie locatie, leuke activiteiten, een gezellige avond uitgaan, etcetera. De SPILweekend-comissie is daarmee een van de meest uitdagende, maar ook een van de leukste commissies die de SPIL kent. 

Commissaris:
Jette Boonstra
Commissieleden:
To be announced

Contactgegevens:
Jette Boonstra
committee.spilweekend@spilplaats.nl

Wordpress Social Share Plugin powered by Ultimatelysocial