Algemene Leden Vergadering

Op deze pagina kun je alles vinden over de Algemene Leden Vergaderingen (ALV’s). De boekjes bevatten altijd de agenda van de ALV, de besproken documenten en de notulen van de voorgaande ALV. 

ALV boekjes

Motiepapier

Statuten en Huishoudelijk Reglement

Wordpress Social Share Plugin powered by Ultimatelysocial